Staff Directory

48168174277 0486499f4c o

Contact Details

Qualifications

MA (Oxon), MBA, MSc, PgCTHE, SFHEA

About

Uwch Ddarlithydd Busnes a Marchnata. Darlithydd Cysylltiol a Chadeirydd Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Senior Lecturer in Business and marketing. Coleg Cymraeg Cenedlaethol Associate Lecturer and Branch Chair.

Experience

Profiad blaenorol o weithio yng Nghanolfan Ymchwil BRASS ac Ysgol Fusnes, Prifysgol Caerdydd. Profiad hefyd o gyd-sefydlu a chadeirio un o brif gwmnïau materion cyhoeddus Cymru.

Previously worked at the ESRC Centre for Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society (BRASS), Cardiff University and Cardiff Business School. Also co-founded one of Wales’ leading public affairs companies.

Responsibilities

Yn gyfrifol am y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn yr Ysgol Busnes. Arwain modiwlau marchnata a dulliau ymchwil israddedig ac olraddedig. Cadeirydd Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol / Is-bwyllgor Gweithgarwch y Gymraeg.

Responsible for Welsh medium provision within the Business School. Module leader for various research methods and marketing modules at undergraduate and postgraduate level. Chair of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch / Welsh Activity Sub-Committee

Publications

Roberts, L. 2013. Social labelling on the web: how fashion retailers communicate information about labour practices to online consumers. In Bair, J., Dickson, M. and Miller, D. (eds). Workers’ rights and labor compliance in global supply chains. Routledge: New York

Roberts, L. 2011. Engaging with policy-makers: influencing sustainability policy through academic research. In Franklin, A. and Blyton, P. (eds). Researching Sustainability: a guide to social science methods, practice and engagement. Earthscan: Abingdon

External

Ysgrifennydd Bwrdd Ymddiriedolwyr, Cyngor a Llys yr Eisteddfod Genedlaethol. Cyfranwr cyson i’r cyfryngau yng Nghymru ar bynciau yn ymwneud a busnes.

Secretary, National Eisteddfod Board of Trustees, Council and Court. Regular contributor to the media in Wales on matters relating to business and Welsh affairs.

Consultancy

Gwaith ymgynghorol a hyfforddi rheolaidd ym maes marchnata, cyfathrebu, diwylliant, treftadaeth, digwyddiadau, llywodraethiant, cynaliadwyedd a’r Iaith Gymraeg

Various consultancy projects and training in the field of marketing, communications, heritage, culture, events, governance, sustainability and the Welsh language.

Areas of Expertise

Diddordebau ymchwil yn cynnwys: Moeseg Busnes (Cyfrifoldebau Cymdeithasol Cwmnïau a Chwsmeriaid), Manwerthu (Y Stryd Fawr a Siopa Ar-lein) a Cyfathrebu a Marchnata (Marchnata Cynaliadwy, Marchnata Ar-lein, Marchnata Cyfrwng Cymraeg a Marchnata Digwyddiadau)

Research interests include: Business Ethics (Consumer and Corporate Social Responsibility), Retail (Fashion Retail, Online Retail) and Marketing Communications (Sustainability Marketing, Online Communication, Welsh Medium Marketing and Event Marketing)

Twitter

@LlyrRoberts

If you are a journalist on deadline and you need to speak with a member of university staff with particular expertise, please contact the Press Office.