Staff Directory

Llyr abc

Contact Details

Log in to update your profile

Qualifications

MA (Oxon), MBA, MSc

About

Uwch Ddarlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Busnes a Marchnata – swydd ranbarthol wedi ei lleoli ym Mhrifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Gweler www.canolfanabc.co.uk am fwy o fanylion.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol Senior Lecturer in Business and Marketing – a regional post based at the University of South Wales and Cardiff Metropolitan University. Visit www.canolfanabc.co.uk/english for more details.

Experience

Profiad blaenorol o weithio yng Nghanolfan Ymchwil BRASS ac Ysgol Fusnes, Prifysgol Caerdydd. Profiad hefyd o gyd-sefydlu a chadeirio un o brif gwmnïau cysylltiadau cyhoeddus Cymru.

Previously worked at the ESRC Centre for Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society (BRASS), Cardiff University and Cardiff Business School. Also co-founded one of Wales’ leading public affairs and public relations companies.

Responsibilities

Yn gyfrifol am ddatblygu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ym maes busnes yn y De Ddwyrain fel rhan o Canolfan ABC www.canolfanabc.co.uk. Arwain modiwlau Sgiliau Entrepreneuraidd (Lefel 4), Ymchwil Busnes (Lefel 5) a Profiad Gweithle (Lefel 6). Datblygu a cydlynnu cyrsiau uwchraddedig newydd a hyfforddiant yn y gweithle.

Responsibilities include developing Welsh medium provision in South East Wales as part of Canolfan ABC. Module leader Welsh medium Entrepreneurial Skills (Level 4), Research Methods (Level 5) and Employment Experience (Level 6). Developing new postgraduate courses and workplace training.

Publications

Roberts, L. 2013. Social labelling on the web: how fashion retailers communicate information about labour practices to online consumers. In Bair, J., Dickson, M. and Miller, D. (eds). Workers’ rights and labor compliance in global supply chains. Routledge: New York

Roberts, L. 2011. Engaging with policy-makers: influencing sustainability policy through academic research. In Franklin, A. and Blyton, P. (eds). Researching Sustainability: a guide to social science methods, practice and engagement. Earthscan: Abingdon

External

Ymddiriedolwr ac Aelod o Fwrdd Rheoli yr Eisteddfod Genedlaethol. Cyfranwr cyson i’r cyfryngau yng Nghymru ar bynciau yn ymwneud a busnes.

Management Board Member, National Eisteddfod. Regular contributor to the media in Wales on matters relating to business and Welsh affairs.

Consultancy

Gwaith ymgynghorol a hyfforddi rheolaidd ym maes marchnata, cyfathrebu, diwylliant, treftadaeth, digwyddiadau, cynaliadwyedd a’r Iaith Gymraeg

Various consultancy projects and training in the field of marketing, communications, heritage, culture, events, sustainability and the Welsh language.

Areas of Expertise

Diddordebau ymchwil yn cynnwys: Moeseg Busnes (Cyfrifoldebau Cymdeithasol Cwmnïau a Chwsmeriaid), Manwerthu (Y Stryd Fawr a Siopa Ar-lein) a Cyfathrebu a Marchnata (Marchnata Cynaliadwy, Marchnata Ar-lein, Marchnata Cyfrwng Cymraeg a Marchnata Digwyddiadau)

Research interests include: Business Ethics (Consumer and Corporate Social Responsibility), Retail (Fashion Retail, Online Retail) and Marketing Communications (Sustainability Marketing, Online Communication, Welsh Medium Marketing and Event Marketing)

Twitter

@LlyrRoberts @canolfanabc

If you are a journalist on deadline and you need to speak with a member of university staff with particular expertise, please contact the Press Office.