Staff Directory

Rhiannon Williams known as Rhiannon Heledd Williams

Img 6291

Contact Details

Log in to update your profile

Qualifications

PhD – Prifysgol Bangor / Bangor University (Y Wasg Gymraeg yn America 19c / The Welsh newspaper press in America 19c)
MA Journalism Studies – Prifysgol Caerdydd / Cardiff University
BA Cymraeg – Prifysgol Aberystwyth / Aberystwyth University

About

Fi yw arweinydd y cwrs Cymraeg Proffesiynol ar hyn o bryd, ond rydw i wrthi’n datblygu cwrs newydd sbon Cymraeg Byd Gwaith ar gyfer Medi 2015.
I am currently the award leader for Professional Welsh, but I am also developing a brand new course named Welsh in the Workplace to begin September 2015

Experience

Cyn dod i’r Brifysgol, gweithiais fel Swyddog Datblygu’r Gymraeg fel pwnc gradd i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a oedd yn cynnwys ymchwilio, cynllunio a marchnata’r Gymraeg fel pwnc prifysgol.
Before coming to the University, I worked as an Developing Officer for Welsh as a degree subject for the Coleg Cymraeg Cenedlaethol, which included research, planning and marketing Welsh as a university subject.

Responsibilities

-Cydlynu’r cwrs Cymraeg Proffesiynol a llunio cwrs newydd Cymraeg Byd Gwaith a gynigir o fis Medi 2015 ymlaen / Co-ordinating the current award Professional Welsh and designing the new award Welsh in the Workplace that will be offered from September 2015 onwards
-Cydlynydd Cymraeg Ysgol y Dyniaethau – ymgynghori ar strategaeth cyfrwng Cymraeg y Brifysgol a’r Safonau arfaethedig / Welsh co-ordinator for HASS – advisor on the Welsh-medium strategy of the University and the forthcoming Standards introduced by the Welsh Government

Publications

‘Cyfaill pwy o’r hen wlad?’ Y wasg Gymraeg yn America 1838-65.’ Gwasg Prifysgol Cymru: cyhoeddir yn fuan / forthcoming.

Local or National? Gender, place and identity in post-devolution Wales’ literature. Trafodion Cynhadledd Celtic Puzzles / Celtic Puzzles Conference Proceedings, Sczecin, gwlad Pŵyl / Poland. Cyhoeddir yn fuan / forthcoming.

‘Whose Friend from the Old Country?’ The Welsh-Language American Press and National Identity in the 19th Century’ (2013) in ed Newton, Michael, Celts in the Americas. Cape Breton University Press, tt.270-83.

‘Cydunwn hil Gomer? Diwylliant Eisteddfodol yr 1850au’, Tu Chwith, cyfrol 39 Awst 2013.

‘Gwreiddiau…yn America’, Tu Chwith, cyfrol 36 Mawrth 2012.

Memberships

Panel Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol / Welsh Language and Literature Subject Panel, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Panel Astudiaethau Cyfieithu y Coleg Cymraeg Cenedlaethol / Translation Studies Panel, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Panel Safoni Termau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, prosiect Comisiynydd y Gymraeg / Standarizing terminology Panel, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sefydliad Ymchwil y Dyniaethau, Prifysgol De Cymru / HUMSOC Research Institute, University of South Wales

Canolfan Astudiaethau Diwylliant a Chyfryngau Cenhedloedd Bychain / Centre for Small Nations Media and Culture

External

Cynadleddau / Conferences
- Local or National? Gender, place and identity in post-devolution Wales’ literature. Celtic Puzzles, Sczecin, gwlad Pŵyl / Poland, 2014
-‘Byw fo’r Cyfaill cu amhleidgar?’: William Rowlands and the politics of Y Cyfaill o’r Hen Wlad.
NASSWCH, Prifysgol Kingston / Kingston University, Ontario, 2014

- Darlun o oes aur gwasg gyfnodol Gymraeg America 1838-66.
NASSWCH, Prifysgol Bangor / Bangor University 2012

- ‘Whose friend from the Old Country?’ William Rowlands and the establishment of Y Cyfaill o’r Hen Wlad.
Celts in the Americas, Prifysgol St.Francis Xavier, Nova Scotia, 2011

- Hunaniaeth amlweddog Cymry America drwy lygaid y wasg gyfnodol yn y 19eg ganrif.
Hunaniaeth, Prifysgol Bangor / Bangor University 2010

- Archwilio hunaniaeth grefyddol cenedl drwy gyfrwng y wasg Gymraeg yn yr Unol Daleithiau yn y 19eg ganrif.
Religion, faith and spirituality, Prifysgol Bangor / Bangor University 2008

Crossing transatlantic boundaries: the national identity of Welsh emigrants in the US in the 19th century.
Beyond Boundaries, Prifysgol Bangor, 2008

Research

Diddordebau ymchwil / Research interests:
-Hanes Cymry America / Welsh-American history
-Hunaniaeth Gymreig / Welsh national identity
-Cymraeg Proffesiynol a Chymraeg yn y Gweithle / Professional Welsh and Welsh in the Workplace
-Llenyddiaeth gyfoes ac ôl-ddatganoledig / Modern and post-devolution literature

Areas of Expertise

Modiwlau a gyflwynir gen i / I’m a lecturer on the following modules:
-Cymraeg Proffesiynol A – tasgau byd gwaith ymarferol, cyfathrebu / Professional Welsh A – practical work-based tasks, communication
-Cymraeg Proffesiynol B -iaith a gramadeg, cywair, trawsieithu / Professional Welsh B – grammar and language, register
-Cyfieithu / Translation
-Cymraeg i Ddechrewyr / Welsh for Beginners

Twitter

@Rhihels

If you are a journalist on deadline and you need to speak with a member of university staff with particular expertise, please contact the Press Office.