Staff Directory

Contact Details

Log in to update your profile

Qualifications

BA Theat Cerdd a’r Cyfryngau

About

Mae Curig wedi bod yn ddyn sain, cerddor a chynhyrchydd cerddoriaeth broffesiynol ers iddo gwblhau ei radd yn 1996. Fel aelod o fandiau fel Murry the Hump, Y Tystion a Lo Cut a Sleifar mae wedi cyd-gyfansoddi, cynhyrchu, cymysgu a rhyddhau cerddoriaeth gan y bandiau yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae hefyd wedi cael y fraint o gydweithio yn y stiwdio gyda cherddorion o fandiau fel The Lostprophets , Kids in Glass Houses a Catatonia.
Mae’n parhau i weithio gyda bandiau lleol a recordio sesiynau i Radio 1, Radio Cymru a Radio Wales yn ei stiwdio (www.streetlevelstudios.com) yng Nghaerdydd. Mae hefyd wedi gweithio yn y cyfryngau (teledu a ffilm) fel cyfansoddwr, recordiwr sain ac fel golygydd a chymysgydd sain yn y maes ôl-gynhyrchu.Yn ei yrfa lawrydd mae wedi gweithio ar raglenni fel Dechrau Canu, Caerdydd a Phobol y Cwm yn y Gymraeg a This Morning, Escape to the Country a The One Show yn Saesneg.

Experience

Curig has been a sound man, musician and professional music producer since he graduated in 1996. As a member of bands such as Murry the Hump, Y Tystion and Lo Cut a Sleifar, he has composed, produced, mixed and released music in the medium of Welsh and English. He has also had the pleasure of working in the studio with musicians from bands such as The Lostprophets, Kids in Glass Houses and Catatonia.

He continues to work with local bands, recording sessions for Radio 1, Radio Cymru and Radio Wales in his studio in Cardiff (www.streetlevelstudios.com). He has also working in the television and film industries as a composer and sound recordist, and as a sound editor and mixer in the post-production field. During his freelance career, he has worked on Welsh-medium programmes such as Dechrau Canu, Caerdydd, and Pobol y Cwm, and English medium programmes such as This Morning, Escape to the Country and The One Show.

Responsibilities

Welsh Language Music Technology lecturer.

Memberships

PRS / MCPS BECTU

If you are a journalist on deadline and you need to speak with a member of university staff with particular expertise, please contact the Press Office.