Staff Directory

Sera Williams known as Sera Moore Williams

Biog sera   llun 1

Contact Details

Qualifications

Phd, Prifysgol De Cymru/University of South Wales.
BA (Anrh) Drama Prifysgol Cymru, Aberystwyth.
Hyfforddiant amrywiol/Various training, gan gynwys/including,
Actor Training, Odin Teatret.
Actor training Jaques Lecoq.
Directing Master Class Peter Brook,

About

Arweinydd Cwrs/Course Leader BA Theatr a Drama
Rwyf wedi gweithio a theithio yn eang (Cymru, yr Alban, Iwerddon, Llydaw, Yr Eidal, Yr iseldiroedd, Hong Kong) fel perfformwraig gyda sawl cwmni theatr gan gynwys gweithio ar nifer o brosiectau dros gyfnod o ddeng mlynedd gyda chwmni Brith Gof.
Rwyf wedi ysgrifennu ar gyfer y theatr a theledu. Mae 25ain o fy nramau wedi cael eu cynhyrchu a’u teithio yn broffesiynnol. Bu dwy o fy nramau ar gwricwlwm cenedlaethol TGAU Drama yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac mae un ohonynt ar gwricwlwm cenedlaethol lefel A Cymraeg ail iaith ar hyn o bryd. Mae rhan fwyaf o fy nramau wedi eu cyfieithu i’r saesneg a rhai wedi eu cyfieithu i’r Almaeneg ac i’r Hwngareg a’u cynhyrchu yn yr Almaen, Hwngari, Awstria a Korea. Cyrhaeddodd Crash restr fer yr Brian Way Award (sy’n dathlu yr ysgrifenu gorau i gynulleidfa ifanc ym Mhrydain).
Rwyf wedi cyfarwyddo oddeutu 35 o gynhyrchiadau proffesiynnol gan gynwys gwaith i Brith Gof, Theatr Iolo, Theatr Gwent, Theatr Clwyd, Y Sherman, Y Gymraes, ac yn fwyaf diweddar Mwnci ar Dan/Burning Monkey i Arad Goch, ynghyd a llu o gynhyrchiadau myfyrwyr. Cafodd fy nghynhyrchiad o Mab i Y Gymraes ei wobrwyo fel Cynhyrchiad gorau 2001 gan Gwobrau Theatr Cymru.
I’ve worked and toured (Wales, Scotland, Ireland, Brittany, Italy, Holland and Hong Kong) as a performer with numerous theatre companies including a large number of productions over a period of 10 years with Brith Gof.
I’ve written for the theatre and TV.
25 of my plays have been produced and toured professionally. Two of my plays have been on the GCSE Drama curriculum, and another is on the A level Welsh as a Second Language curriculum currently. Most of my plays are translated into English and some into German and Hungarian and have been produced in Germany, Hungary, Austria and Korea. Crash was short-listed for the Brian Way Award which celebrates the best British writing for young audiences.
I have directed 35 professional touring productions, including work for Brith Gof, Theatre Iolo, Theatre Gwent, Theatre Clwyd, the Sherman, Y Gymraes and most recently Burning Monkey/Mwnci ar Dan for Arad Goch, as well as working as associate director/director on several large scale site specific works. My production of Mab was awarded Best Welsh language Production prize 2001 by the Welsh Theatre Awards.

Experience

2011-2019 Uwch Ddarlithydd/Senior Lecturer, Prifysgol De Cymru/University of South Wales.
2008-2011 Cymrawd Dysgu (Drama)/Teaching Fellow (Drama) Prifysgol De Morgannwg/University of South Glamorgan
1980-2016 Perfformwraig Llawrydd/Freelance performer, Dramodydd/Playwright, Cyfarwyddwr/Director, Arweinydd Gweithdai/ Youth Workshop leader.
1997- 2008 Cyfarwyddwr Cyswllt/Associate Director Arad Goch.
1992-2002 Cyfarwyddwr/Director Y Gymraes
1994-96 Tiwtor ymarferol/Practical tutor Prifysgol Aberystwyth University.

Responsibilities

Course Leader.
Dysgu/teaching.
Sgiliau Perfformio 1 (Lefel/level 4)
Sgiliau Perfformio 2 (Lefel/lefel 4).
Perfformio (Lefel/level 4)
Meysydd Perfformio (Lefel/level 5)
Cynhyrchu (Lefel 5)
Astudiaeth Arbenigol (Lefel 5)
Astudiaeth Arbenigol 2 (Lefel 6)
Astudiaeth Arbenigol 3 (Lefel 6)

Datblygu ac arwain gweithgareddau dysgu cydweithredol rhwng prifysgolion, gan gynwys arwain ar MAP, (gwyl genedlaethol Theatr Myfyrwyr flynyddol), a chyfranu i weithgaredd cydweithredol Sgriptio a Chyfarwyddo, ac i Gynhadledd Theatr Myfyrwyr.
Innovating and leading collaborative teaching events with other universities, including leading on MAP (Students, Innovation, Performance) an annual Theatre festival, and contributing to other collaborative teaching for Scriptwriting, Directing and to the annual Coleg Cenedlaethol Cymraeg Student Conference.
Ceisio nawdd i gynnal gweithgareddau dysgu rhyng-golegol. Making funding applications to fund collaborative teaching innovations.

Publications

Mwnci ar Dan/Burning Monkey. Bloomsbury Methuen. 2013
Sgwrs rhwng Dwy Ddramodydd: Sian Summers a Sera Moore Williams. Ysgrifau ar Theatr a Perfformio. Gwasg Prifysgol Cymru. 2013.
Crash, Atebol 2009
Conffeti. 2004
My Problem Sometimes. New Welsh Review 12/04.
Papers
‘Datblygu disgwrs cyfrwng Cymraeg yn wyneb hegemoni disgyblaethol Eingl-Americanaidd’ (Developing a Welsh discourse in the context of Anglo-American disciplinary hegemony), Cynhadledd Rhyngwladol Coleg Cymraeg Cenedlaethol, International Conference, Wales Millennium Centre, Caerdydd/Cardiff, 1-3 Gorffennaf/July 2014
Writing for Young People. German Playwright Forum, Frankfurt. (2007)
Technology in Theatre for Children and Young People. ASSITEJ Congress and Conference Seoul, South Korea (2002)

Memberships

UCU member.
Small Nations.

External

Arholwr Allanol/External Examiner Prifysgol Glyndwr, Wrecsam.

Areas of Expertise

Cyfarwyddo/Directing.
Ysgrifennu ar gyfer y theatr/Writing for Performance.
Theatr i Gynulleidfaoedd Ifanc/Theatre for young Audiences.
Theatr Safle Benodol/Site Specific Theatre.
Theatr Gorfforol/Physical Theatre.
Dyfeisio/Devising.

If you are a journalist on deadline and you need to speak with a member of university staff with particular expertise, please contact the Press Office.