Staff Directory

Sera Williams known as Sera Moore Williams

Biog sera   llun 1

Contact Details

Log in to update your profile

Qualifications

Phd, Prifysgol De Cymru/University of South Wales, 2019.
BA (Anrh) Drama Prifysgol Cymru, Aberystwyth 1980
Hyfforddiant amrywiol/Various training, gan gynwys/including,
Actor Training, Odin Teatret.
Actor training Jaques Lecoq.
Directing Master Class Peter Brook,

About

Arweinydd Cwrs/Course Leader BA Theatr a Drama
Rwyf wedi gweithio fel perfformwraig gyda sawl cwmni theatr gan gynwys nifer o brosiectau dros gyfnod o ddeng mlynedd gyda chwmni Brith Gof. Rwyf wedi ysgrifennu ar gyfer y theatr a theledu. Mae 25ain o fy nramau wedi cael eu cynhyrchu yn broffesiynnol. Bu un o fy nramau ar gwricwlwm cenedlaethol TGAU Drama yn Gymraeg ac Saesneg, ac un arall o fy nramau ar gwricwlwm cenedlaethol lefel A Cymraeg ail iaith. Mae rhan fwyaf o fy nramau wedi eu cyfieithu i’r saesneg a rhai wedi eu cyfieithu i’r Almaeneg ac i’r Hwngareg. Cyrhaeddodd Crash restr fer yr Brian Way Award. Rwyf wedi cyfarwyddo oddeutu 35 o gynhyrchiadau proffesiynnol, yn fwyaf diweddar Mwnci ar Dan/Burning Monkey i Arad Goch, ynghyd a llu o gynhyrchiadau myfyrwyr. Cafodd fy nghynhyrchiad o Mab ei wobrwyo fel Cynhyrchiad gorau 2001 gan Gwobrau Theatr Cymru.
I’ve worked as a performer with many theatre companies including numerous productions over a period of 10 years with Brith Gof. I have written for theatre and TV. 25 of my plays have been produced and toured professionally. One of my plays was on the GCSE Drama curriculum, and another is on the A level Welsh as a second language curriculum. Most of my plays are translated into English and some into German and Hungarian. Crash was short-listed for the Brian Way Award. I have directed 35 professional productions, most recently Burning Monkey/Mwnci ar Dan for Arad Goch, as well as working as associate director on several large scale site specific works. My production of Mab was named Best Welsh language Production 2001 by the Welsh Theatre Awards.

Experience

2011-2018 Uwch Ddarlithydd/Senior Lecturer, Prifysgol De Cymru/University of South Wales.
2008-2011 Cymrawd Dysgu (Drama)/Teaching Fellow (Drama) Prifysgol De Morgannwg/University of South Glamorgan
1980-2016 Perfformwraig Llawrydd/Freelance performer, Dramodydd/Playwright, Cyfarwyddwr/Director, Arweinydd Gweithdai/ Youth Workshop leader.
1997- 2008 Cyfarwyddwr Cyswllt/Associate Director Arad Goch.
1992-2002 Cyfarwyddwr/Director Y Gymraes
1994-96 Tiwtor ymarferol/Practical tutor Prifysgol Aberystwyth University.

Responsibilities

Course Leader.
Dysgu/teaching.
YMARFER THEATRE 1 (Lefel/level 4)
TECHNOLEG A PHERFFORMIAD, (Lefel/lefel 4).
YMARFER THEATR 2 (Lefel/level 5)
SGRIPTIO (Lefel/level 5)
YMARFER THEATR 3/CWMNI, (Lefel/level 6)
SGRIPTIO 2 (Lefel/level 6)
CYNHYRCHIAD WEDI EI GYFARWYDDO (Lefel/level 6)

Datblygu a chynnal gweithgareddau dysgu cydweithredol rhwng prifysgolion, gan gynwys arwain ar MAP, (gwyl Theatr Myfyrwyr flynyddol), a chyfranu i weithgaredd cydweithredol Sgriptio a Chyfarwyddo, ac i Gynhadledd Cydweithredol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
Innovating and contributing to collaborative teaching events with other universities, including leading on MAP (Students, Innovation, Performance) an annual Theatre festival, and contributing to other collaborative teaching for Scriptwriting, Directing and to the annual Coleg Cenedlaethol Cymraeg Student Conference.
Ceisio nawdd i gynnal gweithgareddau dysgu. Making funding applications to fund teaching innovations.
.

Publications

Mwnci ar Dan/Burning Monkey. Bloomsbury Methuen. 2013
Sgwrs rhwng Dwy Ddramodydd: Sian Summers a Sera Moore Williams. Ysgrifau ar Theatr a Perfformio. Gwasg Prifysgol Cymru. 2013.
Crash, Atebol 2009
Conffeti. 2004
My Problem Sometimes. New Welsh Review 12/04.
Papers
‘Datblygu disgwrs cyfrwng Cymraeg yn wyneb hegemoni disgyblaethol Eingl-Americanaidd’ (Developing a Welsh discourse in the context of Anglo-American disciplinary hegemony), Cynhadledd Rhyngwladol Coleg Cymraeg Cenedlaethol, International Conference, Wales Millennium Centre, Caerdydd/Cardiff, 1-3 Gorffennaf/July 2014
Writing for Young People. German Playwright Forum, Frankfurt. (2007)
Technology in Theatre for Children and Young People. ASSITEJ Congress and Conference Seoul, South Korea (2002)

Memberships

UCU member.
Small Nations.

External

Prifysgol Glyndwr, Wrecsam.

Areas of Expertise

Cyfarwyddo/Directing. Ysgrifennu ar gyfer y theatr/Writing for Performance. Theatr i Gynulleidfaoedd Ifanc/Theatre for young Audiences. Theatr Safle Benodol/Site Specific Theatre. Theatr Gorfforol/Physical Theatre, Dyfeisio/Devising.

If you are a journalist on deadline and you need to speak with a member of university staff with particular expertise, please contact the Press Office.